Carina Brix er:

✚ Uddannet sociolog med erfaring inden for marketing & kommunikation, forretningsudvikling og start ups, der besidder et enormt drive for at se og skabe muligheder for udvikling hos såvel det enkelte menneske, i relationer og forretningsmæssigt.
✚ I sin rådgivning stiller hun skarpt på alle de områder, der påvirker og har effekt på din virksomheds vækst: det vedrører både konkrete virksomhedsstrategier samt psykologiske og sociale faktorer.
✚ Hun henter sine faglige kompetencer fra sine mange år inden for marketing, kommunikation, adfærdsdesign og erfaring med at arbejde 1:1 med mennesker om deres personlige udvikling. Ikke mindst en solid omgang læring, evig nysgerrighed og test & trial.

Carina Brix arbejder hos fagforeningen FRIE.

Motivation i praksis.

Hvordan kan du gøre det i praksis?

I mit daglige virke som rådgiver for selvstændige oplever jeg, at mange lader sine arbejdsgange styre af motivation – eller mangel herpå. Men dét at satse på motivation som afgørende for, hvad du gør, en af de mest risikable sats, du kan lave som selvstændig. I hvert fald hvis du vil skabe en forretning og et liv som selvstændig, der er af varig og holdbar karakter. Vi vil i denne korte artikelserie give dig et værktøj og en helt ny måde at arbejde ud fra din motivation på. I første artikel, som du finder her, bliver du præsenteret for en mere aktiv tilgang til at arbejde med din motivation. I denne artikel vil du blive tilbudt et værktøj, som vil forsyne dig med en effektiv måde at få handlet på de ting, der betyder noget for, at du og din virksomhed trives.

Gør det muligt

Én af de ting, jeg især ser hos dem, der formår at drive egen virksomhed er, at de gør ting mulige. De bruger deres tid effektivt på at gøre det, de står over for, muligt. Som angivet i første artikel behøver du ikke vente på din motivation. Tværtimod skal den nok komme – ved at du handler dig til den. Derfor vil vi her give dig værktøjet til, hvordan du kan gå rent praktisk til værks med dine gøremål – også dem, som du ikke ligefrem er fyr og flamme over.

Dette værktøj er udviklet til dig, der vil lære at blive bedre til at motivere dig selv. Værktøjet vil introducere dig til forskellige faktorer, som kan påvirke dig ifht., hvorvidt du igangsætter eller fortsætter med en given opgave eller handling.

Jo mere bekendt du bliver med at zoome ind på faktorerne, jo mere vil du automatisk benytte dig af dem og i langt højere grad være uafhængig af at faktorerne styre dig.

For at noget overhovedet bliver muligt, må vi først og fremmest gøre det overskueligt, for overskuelige ting er nemmere at handle på. Det kan du gøre ved at klargøre:

  • Hvad det er, du vil/skal, og hvornår vi er i mål med det (målet)
  • Hvorfor det er vigtigt for dig og din forretning (formålet)
  • Hvordan du kommer i mål med det, du vil/skal (handlingsplan)
  • Hvilke ressourcer du skal bruge af for at følge det (ressourcer)

Denne formel giver dig klarhed over, dels hvad det er, du står over for, samt optegner meningen med det, samt hvordan det kan og skal udføres. Studier viser, at vi ofte mister pusten, når opgaver føles ukonkrete – ved at gøre det konkret får du langt nemmere ved at gå i gang. Herunder kan du booste dette ved at gøre det klart, hvad du har til rådighed samt hvordan, således at du kan få en meget mere realistisk plan sat op.
Ved at optegne dit formål (hvorfor) vil du ligeså opleve, at du hele tiden føler en mening med det, du laver, der igen for mange føles motiverende.

Du kan enten vælge allerede nu at benytte dig af værktøjet, som det er lige her foran dig. Hvis du gerne vil blive klogere på, hvorfor vi har opbygget værktøjet således, er det nu, at du skal vende blikket mod de næste par sider.

Hvad skal jeg egentligt?

Det handler om at gøre dig klart, hvad dine mål er. Hvad er det for gøremål, du står over for?
Jo klarere en opgave, jo nemmere vil den være at tilgå.
Tænk fx på, hvor nemt og ureflekteret du tænder din elkedel om morgenen. Det er ikke drevet af et spørgsmål om motivation. Det er drevet af, at du har automatiseret det.
Eller hvis jeg spørger dig: Vil du række mig glasset foran dig?

Hvad er mit mål?
Hvornår vil jeg være i mål med det?
Hvad vil det sige at være i mål med det?

Hertil kommer, at du må stille det helt klart op, hvordan du vil handle på dine gøremål.
Igen: Jo mere simpelt, jo mere håndgribeligt. Det er det, der inden for adfærdspsykologi kaldes ’De små skridts renter’, der i sin enkelthed går på, at det er alle de små tiltag, der hober sig op. Det er meget enkelt her: Jo mere detaljeret din plan er, jo større sandsynlighed er der for, at du fuldfører den.

Det kan lyde banalt. Det er det også. Det lyder simpelt. Bingo. Men – problemer er, at vi ofte ikke gør det. Så i stedet siger vi: ”Jeg skal lave en ny hjemmeside”. Det er en god plan, som tillige er hamrende udefinerbar.

Spørgsmålet er så:

Hvad skal gøres og hvornår?

Megen forskning viser, at du ved at planlægge med helt klare intentioner får langt større succes med at nå i mål. Fx er der studier, der viser, at folk, der formulerede en klar plan for, hvor og hvornår de vil træne nærmest lykkes med 100 % succesrate. Hvorimod folk, der fx ”bare” trackede træning og lagde en plan ud lykkedes 35 %.

Dvs. i stedet for at sige ”Jeg skal lave en ny hjemmeside”, så kunne det lyde:

”Jeg vil* lave en ny hjemmeside, og den skal være færdig den første december, og det kræver, at jeg får lavet et nyt domæne, et nyt x, y, z, og får kontaktet Jørgen og Frederikke, der kan lave æ og å”.

*bonustip: megen motivationsforskning viser, at du ved at sætte mål, der vedrører et valg (jeg vil/ønsker) frem for dikteret (jeg skal) kan føle mere motivation og drive i processen.

Det er nu klart, hvorfor du måske ikke er kommet i gang med den hjemmeside endnu – for du har simpelthen ikke haft et klart nok mål og handlingsplan.

Samtidigt skal vi huske på de små skridts renter-effekten. Det er summen af de ting, du gør, der får dig i mål. Så det kunne lyde på:

”Arbejde 20 min. om dagen på hjemmeside, når jeg drikker min første kaffe*”.
*bonustip: ved at sætte handlingen op på en handling, du allerede gør/kender til, kan du opleve større grad af succes med implementering af handlinger for dit mål.

Det smukke er, at der skal meget lidt til for at skabe store forandringer. Ligeså er dette også det mindre smukke ved det: For der skal også utroligt lidt til for at skabe store forandringer i den rigtige retning. Derfor er det essentielt, at du satser på de små, banale skridt, og gør flest af dem, der summeret vil bringe dig tættere på dit mål.

Ét hurtigt kig på Facebook hver dag, mens du drikker din første kaffe.
Vs.
Ét hurtigt forsøg på at videreudvikle din hjemmeside hver dag, mens du drikker din første kaffe.

Banalt? Ja. Svært? Ja! For det handler om at kunne se skoven for bare træer, og sætte retning på dine handlinger.

Et mål i sig kan være stærkt (hvad skal jeg). Et mål med retning er endnu stærkere (hvordan skal jeg gøre hvad). Ligetil er et rettet mål med mening bag noget af det stærkeste, vi kan stille foran os selv. Dette vedrører, at du ved, hvorfor du skal gøre det, du står foran.

Hvordan

At skabe og drive forretning kan for mange virke helt vildt uoverskueligt. Der er mange elementer. Hvis du derimod bryder det ned i små bidder, kan det gøre en verden til forskel.

Selv de umiddelbart mest uoverkommelige opgaver kan gøres mulige ved, at du tager dem i mindre bidder. Herunder skaber det mulighed for, at du kan opleve daglige gevinster og sejre – for hvem kan ikke lide at poppe champagne på en onsdag?

Ligeså kan du gøre det nemmere for dig selv ved at spørge: Hvordan kan jeg gøre det mindst muligt krævende? Samt: Hvad kan jeg gøre lige nu og i dag?

Lad os tage et konkret eksempel: Jeg vil gerne have en god Instagramprofil.

Her kan du benytte dig af en trappeøvelse lydende på tre trin:

1) Hvad er den mindst mulige version af mit mål?
a. Hvordan kan jeg allerede i dag starte på en god Instagramprofil?

2) Opstil 5-10 milepæle
Fx 1: Have 5 opslag klar inden den første i næste måneden
2: Have læst op på Instagram for Business

3) Hvordan kan jeg fejre disse delmål?

Ved at skære det ned i bidder kan du tage det step-by-step, og det bliver langt mere spiseligt – og appetitligt – at komme i gang med.

Prøv om du kan tænke på en af de opgaver, du længe har udskudt. Hvordan kan du gribe den af mest mindst muligt anstrengelse lige nu og her? Hvilke milepæle kan du sætte for dig selv?

Hvilke

En af de største dræbere for at komme i gang, og heraf føle dig motiveret, er at du rent faktisk ikke kan det, du vil.

At du ikke kan det, du vil, kan bl.a. skyldes, at:

Du ikke er realistisk med din tid
Du muligvis mangler de kompetencer, der skal til
Du endnu ikke har de økonomiske ressourcer, der skal bruges på projektet
Du muligvis har mange andre opgaver, der fylder

Derfor vil jeg opfordre dig til at give dine ressourcer et realistisk eftertjek:

Hvad har jeg af tid til rådighed til denne opgave/projekt?
Hvilke kompetencer har jeg at bruge? Kan jeg lære noget per uddannelse eller kursus eller kender jeg andre, der vil kunne hjælpe?
Hvad har jeg af økonomiske ressourcer? Og kan jeg gøre projektet/opgaven billigere?
Kan jeg lægge andre projekter på hylden nu og her? Dette handler især om graden af vigtigheden for det pågældende, du står over for.

Ved at give dig selv et realistisk overblik vil du, dels opleve en større grad af overblik, der mange gange generer større overskud. For det, der tager på energien, og deraf din motivation, skyldes oftest, at vi skal have skabt et overskud – enten ved at skabe tiden til det, opnå kompetencerne til det og skabe mentalt overskud til det.

Hvorfor

Aktiviteter, der er gavnlige og nødvendige, og gerne, hvor der er noget på spil, er naturligt mere motiverende og nemme at handle på. Det er her, hvor vi ofte helt af os selv bliver optaget af og interesserede i, hvad der foregår.

Det kan sommetider synes svært at svare på, hvorfor du gør det, du gør. Andre gange føles det ligetil! Er det førstnævnte noget du oplever, så overvej:

Har du lavet ting tidligere, som du følte stor motivation ved? Kan det motiv bruges her?
Hvordan vil du gerne tænke tilbage på din hverdag?
Hvad lavede du sidst, du følte dig motiveret? Hvorfor?

Husk på, at dit formål ændrer sig. Ligeså gør det, der driver og motiverer dig. Ligeså kan du ikke altid svare på hvorfor’et, før du starter, men noget, der kommer (jf. handling før motivation) undervejs, når du opstarter nye opgaver og projekter.

Motivation er en tvetydig størrelse. Ligeledes vil det, der motiverede dig for et år siden ikke muligvis være det, der motiverer dig i dag. Motivation er tillige oftest meget opgavebaseret.

Take away pointer:

Vi har i disse to artikler sat motivation på formel, samt givet dig et værktøj til at arbejde med din motivation. Dette ved at handle dig til motivation.

Den store pointe at tage med dig videre er: At motivation er en flygtig størrelse, samt at du ikke behøver lade dig styre af den. For du kan sagtens skabe gode betingelser for, at du oplever mere motivation ved, at du gør det nemmere, mere ligetil og realistisk at gå i gang med det, du skal til.

At handle dig til motivation vil, dels kunne give dig mere motivation, dels være medgivende til en mere generel større tilfredshed i dig selv og i dit arbejdsliv.

Nysgerrig på at høre mere om motivation og drift af din virksomhed? Så er du altid velkommen til at række ud på cbr@frie.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.