Carina Brix er:
✚ Uddannet sociolog med erfaring inden for marketing & kommunikation, forretningsudvikling og start ups, der besidder et enormt drive for at se og skabe muligheder for udvikling hos såvel det enkelte menneske, i relationer og forretningsmæssigt.
✚ I sin rådgivning stiller hun skarpt på alle de områder, der påvirker og har effekt på din virksomheds vækst: det vedrører både konkrete virksomhedsstrategier samt psykologiske og sociale faktorer.
✚ Hun henter sine faglige kompetencer fra sine mange år inden for marketing, kommunikation, adfærdsdesign og erfaring med at arbejde 1:1 med mennesker om deres personlige udvikling. Ikke mindst en solid omgang læring, evig nysgerrighed og test & trial.

Carina Brix arbejder hos fagforeningen FRIE.

Motivation

I mit daglige virke som rådgiver for selvstændige oplever jeg, at mange lader sine arbejdsgange styre af motivation – eller mangel herpå. Men dét at satse på motivation som afgørende for, hvad du gør, en af de mest risikable sats, du kan lave som selvstændig. I hvert fald hvis du vil skabe en forretning og et liv som selvstændig, der er af varig og holdbar karakter. Vi vil i denne korte artikelserie give dig et værktøj og en helt ny måde at arbejde ud fra din motivation på. Først ved at præsentere dig for en mere aktiv tilgang til at arbejde med din motivation og dertil tilbyde dig et værktøj, som vil forsyne dig med en effektiv måde at få handlet på de ting, der betyder noget for, at du og din virksomhed trives.

Når motivationen rammer!

Kender du de dage, hvor alt bare spiller? Du føler dig høj på energi, opgaverne flyder, møderne er gode. Du er høj på motivation!

Så er der de dage, hvor du bare ikke rigtigt kan komme i gear. Kaffekoppen virker bundløs, møderne er umådeligt kedelige, og opgaverne kan du hverken komme i gang med eller få afsluttet. Motivationen synes pist væk. Nogen gange kan demotivationen endda vise sit ansigt fra ét sekund til andet.

At lade dig og din arbejdsgang styre af din grad af motivation kan sammenlignes med at samle en marguerit op fra græsplanen: elsker – elsker ikke – elsker – elsker ikke…

For uanset hvor passioneret du er for dit arbejde, vil du opleve en svingende grad af motivation. Sandheden er, at motivation kommer og går. Sagt med Frederik Nietsches ord: ”Du vil aldrig altid være motiveret”. Motivation er ikke en ressource, som vi kan trække på, når vi vil og ikke vil.

Mange tror, at de skal have motivation, før de kan gøre og handle på noget.
Hertil tror mange, at motivation kommer af sig selv.

Men her kommer den helt store nyhed:

Motivation behøver ikke være den afgørende faktor for graden eller kvaliteten af dit arbejde og gøremål.
Du behøver altså ikke vente på, at motivationen rammer dig for at kunne få dine opgaver fra hånden eller være afhængig af at arbejde langt ud på natten, når den “endelig” er der.

En dag uden motivation behøver ikke være ensbetydende med, at der er noget galt med hverken dig, dit arbejde eller dine omgivelser. Samtidigt behøver du ikke haste af sted og føle, at du skal nå alt, når motivationen (endelig) er der.

Du kan nemlig handle dig til motivation, som vil være omdrejningspunktet for resten af denne artikel.

Motivation sat på formel

Motivation kommer, i ordets betydning, af det franske ’motif’, der er afledt af det latinske ’motivus’, der betyder, ”som giver anledning til bevægelse” og af ’movere’, der betyder ”bevæge”. Helt simpelt kan motivation koges ned til ”at ville” og er en intern drevet proces. Det kan ses som en form for energi, der giver dig et drive og en retning, der er påkrævet for, at du kan engagere dig med det, du står over for.

Der er dog et mindre aber dabei. Det er stadig for mange uvist, hvad der konkret skaber motivation hos den enkelte. Selv videnskaben har vidt forskellige bud på, hvad det er, der egentligt motiverer os mennesker. For motivation har mange elementer, og vi forstår ikke fuldt ud, hvad det er, der motiverer os. Nogle elementer har med glæde at gøre, og andre elementer det stik modsatte. Der er dog enighed om, at motivation er komplekst, og at det langt fra er nemt at sætte på formel, hvad der motiverer os. Derimod viser flere og flere studier, at motivation er mere eller mindre overvurderet. Vi er nemlig som mennesker i vores natur handlende væsener og deraf naturligt ”drevet”. Derfor handler det nærmere om at skabe muligheder for handling og motivere i den rigtige retning.

Motivation kan på den vis ses som noget, du kan skabe – helt selv. Hvor det, du gør, leder til motivation. Sat på formel kan vi se motivation som:

Motivation = Handling = Mere motivation

Eller vi kan tænke motivation som skabt ved, at:

Handling = Motivation = Mere motivation

Hvad betyder dette for dig?
Det betyder, at du kan opnå mere motivation og opnå flere af de ting, som du udskyder eller helt forsømmer. Dette ved, at du begynder at handle. Handle dig til at få nået mere. Handle dig til mere motivation. Det betyder ligeså, at du ikke behøver bruge din energi på at løse det store motivationsmysterium og end ikke slå dig selv i hovedet på dagene uden motivation. Spørgsmålene om, ”hvorfor er jeg ikke motiveret?” og ”hvad motiverer mig?”, kan du i stedet omsætte til mere handlingsorienterede og retningsbestemte spørgsmål, såsom:

Hvad kan jeg gøre i dag for at motivere mig selv?
I hvilken retning vil jeg motivere mig selv?

Sæt selv dit motivationshjul i gang

På den måde kan vi undgå at bruge unødig energi på at tænke og studse, og i stedet bruge energien på at gå praktisk og mere pragmatisk til værks. Ved at vende formlen om, kan du selv sætte gang i dine motivationshjul i gang. Denne energi og drive kan du helt selv igangsætte. Som når vi skal igangsætte cyklen. Det kan være lidt tungt og møjsommeligt i starten, men så snart, vi er i gear, så kommer vi hurtigt i andet gear, tredje gear… syvende gear! Ligeledes kan vi gøre noget for, at cyklen kører bedre og hurtigere kommer i gear. Vi kan smøre kæden jævnligt. Vi kan give bentøjet en pause, når det trænger. Vi kan cykle sammen med andre, således at vi glemmer, at vi træder i pedalerne. Hertil kommer selve motivationen for at cykle i baggrunden – det er det at starte cyklen, der starter en kædereaktion. Bogstavelig talt.

Cykelmetaforen er lånt fra en af mange samtaler med medlemmer om motivation. For det er og bliver et uundgåeligt emne. Et medlem, Tilde, kom til os i FRIE Selvstændige efter sommerferien. Hun var, med egne ord, helt uden energi og motivation. I stedet for at dykke ned i, hvad hendes manglende motivation skyldtes, snakkede vi om, hvad der motiverede hende her og nu, samt hvad der gav hende energi. Dette satte Tilde i et andet mindset, hvor vi efterfølgende drøftede, hvordan hun allerede i dag kunne gøre bare en lillebitte ting. Som hun siger: ”Det var mest af alt det med bare at komme i gang, og det hjalp på at højne energien. Det handlede om lige at komme til at tro på det hele igen ved at se, at jeg sagtens kunne gøre noget”.

Det handler i det store hele om at tilrettelægge det landskab og den plan, som vil motivere dig og få dig i mål med de opgaver, du står over for i dag, i morgen og på sigt.

Så hvordan kan jeg gøre dette i praksis, tænker du nok. Det er dét, vi skal dykke ned i i den kommende artikel, hvor du vil blive præsenteret for et værktøj til at toptune dig selv, din motivation – og ikke mindst din business.

Næste artikel udkommer onsdag den 2. marts 2022. Du kan finde den frem ved at søge på “motivation”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.